Báo Nhật – Nếu đến Nhật, bạn muốn ăn gì nhất? Ở Nhật có rất nhiều món ăn ngon, nhưng một khi đã đến, nhất định bạn phải ăn cá ở Nhật. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến các bạn những địa điểm để ăn món...