Báo Nhật – Cạnh tranh ngày càng khó khăn và giá nhân công tăng cao ở Trung Quốc khiên các nhãn hàng thời trang và bán lẻ của Nhật tìm cách rời khỏi đây và một số công ty quay trở lại với thị trường...