Báo Nhật – Nếu đi Nhật Bản, bạn có thể không quay về nữa, bởi những điều thú vị, có nhiều sức hút dưới đây. 1. Quên khóa cửa cũng không sao, ban đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường...