Báo Nhật – 10 năm làm phóng viên tại Việt Nam và Nhật tiếp xúc với hàng trăm gia đình các em sinh viên đang du học tại Nhật Tôi biết nhiều gia đình đã phải đặt sổ đỏ nhà đất, bán cả trâu bò để có tiền...