Báo Nhật – Khi đi tìm việc làm chính thức (就職, shuushoku), mọi sinh viên nước ngoài chủ yếu sẽ phải chọn giữa 3 hình thức hợp đồng tuyển dụng chính: (1) nhân viên chính thức (正社員, sei-shain) (2) nhân...