Báo Nhật – Cây lan ý, trầu bà, phất dụ, thường xuân, lưỡi hổ, nha đam… là những loại cây hút khí độc cực tốt mà bạn nên trồng trong nhà. Cây lan ý (cây huệ bình) Loài cây này đứng đầu bảng trong danh...