Báo Nhật – Khi đăng ký ứng tuyển vào một công việc nào đó , ngoài sự giới thiệu trực tiếp của những người bạn bè quen biết thì bạn sẽ phải tự tìm các thông tin trên báo chí, trang web… và bạn phải gọi...