Báo Nhật – Nhật Bản luôn là điển hình cho những phát minh của thế giới, tuy không phải lúc nào những phát minh đó cũng thực sự hay ho. Ví dụ về việc chế tạo 1 rạp phim gia đình đáp ứng đủ các yếu tố...