Báo Nhật – Nhật Bản có hơn 200,000 dân số sống ở hàng trăm thành phố, thị trấn lớn nhỏ khác nhau. Phần lớn các khu vực thu hút khách du lịch của Nhật Bản tập trung ở các đô thị lớn, bao gồm đền thờ,...