Báo Nhật – Ở Nhật Bản, ngủ trên giường bị coi là lười biếng, nhưng ngủ gật ngoài đường ngoài chợ có khi lại được khen ngợi.\ Thói quen ngủ của người Nhật là một điều gì đó rất thú vị và khác lạ về...