Báo Nhật – Cùng dùng để hỏi nguyên nhân, lí do nhưng tiếng Nhật có nhiều hơn một phó từ với ý nghĩa “Vì sao/ Tại sao”. Hôm nay, Báo Nhật sẽ giúp các bạn phân biệt Cách sử dụng các từ để hỏi lý do...