Báo Nhật – Những thử thách này không phải lúc nào cũng là một điều xấu. Một vài va chạm trên đường có thể khiến chuyến đi đến Nhật của bạn đáng nhớ và giá trị hơn. Những ví dụ sau có thể giúp bạn...