Báo nhật – Xấu hổ không dám nhận là người Việt PGS.TS Thành Phần kể lại câu chuyện khi ông còn theo học ở Nga, tại đây, ông được học võ Judo cùng một nhóm bạn gồm 8 người Việt Nam do chính người Nga...