Báo Nhật – Nếu ai có thẻ Credit thì đăng ký mạng Wimax2+ của GmoBB thì sẽ nhận được khuyến mãi nhiều nhất so với những nhà mạng khác Thời điểm năm ngoái những bạn nào mà đăng ký thì khuyến mãi bây giờ...