Báo Nhật – Khoảng 1,2 triệu thanh niên Nhật Bản ăn mặc và trang điểm cầu kỳ làm lễ thành niên, đánh dấu tuổi trưởng thành. Lễ trưởng thành hay còn được gọi là ngày lễ mừng 20 tuổi là một ngày lễ...