Báo Nhật – Ông Kenta Harigai cho biết: Vải và xoài là hai nông sản có thể ứng dụng công nghệ đông lạnh của Nhật Bản để bảo quản và xuất khẩu. Đây có thể là một gợi ý cho các bạn trẻ khởi nghiệp Việt...