Báo Nhật – Thì ra đây là cái nôi khởi đầu cho xu thế phổ biến hiện nay trên thiết kế smartphone cao cấp. Ngày nay, xu thế thiết kế điện thoại chống nước đang ngày càng trở nên phổ biến và dầdn hình...