Báo Nhật – Hiện nay các vụ ăn trộm của người Việt Nam trên đất Nhật Bản ngày càng tăng, đây là các vụ bị bắt còn các vụ trót lọt chắc cũng không phải là ít. Nhưng “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma” nên...