Báo Nhật – Tổng số tiền mà băng trộm cắp do du học sinh Việt Nam gây ra phải lên đến hơn 300 triệu yên (so với con số dự đoán 170 triệu yên trước kia). Video: Một du học sinh bị bắt vì tội trộm cắp...