Báo Nhật – Mở đầu câu chuyện là nghi lễ chào và trao danh thiếp, không nên cười nói lớn tiếng, mang theo tiền Yên… là những điểm bạn nên nắm rõ để chuyến công tác xứ Phù Tang thêm thuận lợi. Đất nước...