10 điều điên rồ nhất bạn chỉ có thể tìm thấy ở Nhật Bản

Đăng ngày

Báo Nhật – Điều kiện địa lý và tự nhiên không thuận lợi của họ đã khiến Nhật Bản trở thành một quốc gia cực kỳ sáng tạo và hiệu quả. Nhưng đôi khi, sự sáng tạo và tiến bộ công nghệ của họ đi quá xa, gây sốc cho phần còn lại của thế giới.…