Thứ ba, Tháng mười - 24/10/2017


Ngữ pháp tiếng Nhật N2 – Bài 1: Những mẫu câu thể hiện thời điểm khi, ngay sau khi

Báo Nhật – Ở tiếng Nhật sơ cấp ngữ pháp N4, ngữ pháp N5 chúng ta vẫn thường bắt gặp cách thể hiện thời điểm là とき, đây...

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N2 (phần 1)

Báo Nhật – Hôm nay Báo Nhật sẽ giúp các bạn Tổng hợp Ngữ pháp N2 – phần 1, dựa theo giáo trình 『新完全マスター文法 日本語能力試験N2』. Hi...

Ngữ pháp tiếng Nhật N2: Phân biệt ないことはない、ないこともない、ないではいられない、ずにはいられない

Báo Nhật – Phân biệt cách sử dụng các cấu trúc mang ý nghĩa “không phải là không thể, không phải là không, không thể...

Các trang web và ứng dụng hữu ích cho việc học tiếng Nhật

Báo Nhật – Trong bài này mình xin giới thiệu một số trang web và ứng dụng hay, hữu ích cho việc học tiếng Nhật mà mình...

Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Cấu trúc câu với 「ばかり」

Báo Nhật – Tổng hợp về những cách sử dụng khác nhau cũng như các cấu trúc câu với「ばかり」 I. ~ばかり・・・ Cách kết...

Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Một số trợ từ đặc biệt.

Báo Nhật – Trợ từ ( 助詞 ) trong tiếng Nhật khá phức tạp, được phân chia thành nhiều tiểu loại với nhiều những ý nghĩa ngữ...

Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Phân biệt おかげで với せいで

Báo Nhật – Đã bao giờ bạn muốn nói cảm ơn, nhờ ai đó mà bạn đỗ được kỳ thi, nhờ ai đó mà bạn cảm thấy vui vẻ hay phàn...

Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Phân biệt する・なる

Báo Nhật – Từ trong sơ cấp chúng ta đã được tiếp xúc với ~する và ~なる nhưng các bạn đã hiểu được sự khác nhau giữa hai mẫu...

Tổng hợp 100 phó từ N2 thường dùng (Phần cuối)

Báo Nhật – Chuỗi bài Phó từ ( 副詞) tiếng Nhật trên website Báo Nhật hy vọng đã có thể giúp các bạn tự tin hơn về vốn từ...

Tổng hợp 100 phó từ N2 thường dùng (Phần 4)

Báo Nhật – Các bạn đã nhớ được tất cả bao nhiêu Phó từ ( 副詞) tiếng Nhật rồi? Để giúp các bạn luyện thi trình độ N2 dễ...