YÊN NHẬT HÔM NAY – TỶ GIÁ YÊN NHẬT –

Contents

TỶ GIÁ YÊN NHẬT NGÀY HÔM NAY


      JPY sang VND               USD sang JPY
 

TỶ GIÁ TIỀN YÊN NHẬT TẠI CÁC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

Hình ảnh tiền Yên Nhật

hinh_anh_yen_nhat_5000

Hình ảnh tờ tiền 5.000¥

hinh_anh_to_1000_yen

Hình ảnh tờ tiền 1.000¥

to_tien_2000_yen_nhat

Hình ảnh tờ tiền 2.000¥

hinh_anh_to_tien_10000_yen-nhat

Hình ảnh tờ tiền 10.000¥

Ký hiệu YÊN NHẬT

Tiền Yên Nhật là đơn vị tiền tệ của Nhật Bản, có ký hiệu là ¥, và có mã là JPY. Trong tiếng Anh được gọi là “Yen”. Đồng tiền này trở thành đơn vị tiền tệ của Nhật Bản từ ngày 27/6/1871.(Theo Wikipedia)

Các loại tiền kim loại gồm:

  • đồng 1 yên
  • đồng 5 yên
  • đồng 10 yên
  • đồng 50 yên
  • đồng 100 yên
  • đồng 500 yên

Các loại tiền giấy gồm tờ:

  • tờ 1000 yên
  • tờ 2000 yên
  • tờ 5000 yên
  • tờ 10.000 yên