Những khoản tiền bảo hiểm ở Nhật mà bạn cần phải đóng

Đăng ngày

Báo Nhật – Ngoài thuế ra thì bảo hiểm là vấn đề gây nhiều thắc mắc cho những người đi Nhật Bản lao động và học tập. Bạn còn đang thắc mắc không biết mình sẽ phải đóng những khoản bảo hiểm nào. Thông qua bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc…