bảo tàng phân

Cộng đồng mạng

Nhật Bản ra mắt bảo tàng phân, linh vật là một cục phân nhân hóa yêu triết học

Báo Nhật – Ban quản lý hứa hẹn đây là một trong những bảo tàng màu sắc và nhiều… phân nhất thế giới....