Lao động nước ngoài ở Nhật có thể được doanh nghiệp lo chi phí hồi hương

Đăng ngày

Báo Nhật – Chính phủ Nhật Bản dự định yêu cầu các công ty nước này phải gánh chi phí về nước của các lao động nước ngoài nếu họ không đủ khả năng chi trả. Công nhân Việt Nam tại một công trường xây dựng ở Nhật Bản CHỤP MÀN HÌNH NIKKEI ASIAN REVIEW…