công ty nhật bản

Việc làm tại Nhật

Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn công ty Nhật Bản hữu ích dành cho bạn

Báo Nhật – Để có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mức thu nhập cao ở các công ty...

Tin Nước Nhật

Các công ty Nhật Bản có 890 tỷ USD tiền mặt và đây là cách họ tiêu nó

Báo Nhật – Nhật Bản đã vượt mặt Trung Quốc để thống trị các vụ mua bán và sáp nhập tại châu Á...

Tin Nước Nhật

Các công ty Nhật Bản đối mặt với thách thức đổi mới văn hóa làm việc

Báo Nhật – Với văn hóa làm việc mang tính hình thức và nguyên tắc cao, các công ty Nhật giờ đây cần...