Tại Nhật, giờ người ta còn bánh cả bánh hình… bầu ngực của các nhân vật anime cho các otaku?!

Đăng ngày

Marketing kiểu “người lớn”?! Kế hoạch marketing cho anime/ video game nhượng quyền thương mại Senran Kaugura có thể được mô tả thông qua một từ: ngực, ngực và ngực. Trước đây, nhân vật của game đã được quảng bá với dây đeo điện thoại di động có mùi hương của ngực và cả những…