Điều kiện sức khỏe đi xuất khẩu lao động Nhật Bản 2019 – những chuyển biến tích cực

Đăng ngày

Báo Nhật – Liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những yêu cầu sức khỏe đi Nhật, điều kiện sức khỏe đi Nhật mới nhất năm 2019 được các nghiệp đoàn Nhật Bản đưa ra để lao động có sự lựa chọn đúng đắn khi tham gia thị trường đi xuất khẩu…