Entsuin

Du lịch Nhật Bản

Ngoạn cảnh thiền mùa lá đỏ ở Entsuin

Báo Nhật – Entsuin là một ngôi chùa nổi tiếng vùng Tohoku của Nhật Bản, ngoài sự linh thiêng, thanh tịnh, cổ kính,...