Hãng tàu JR East

Văn Hóa Nhật Bản

Góc văn hóa: Hãng tàu JR East tuyên truyền chiến dịch kêu gọi người Nhật không nhường chỗ trên thang cuốn!

Báo Nhật – Mỗi khi có một chuyến tàu mới chuẩn bị khởi hành khỏi nhà ga, các hành khách sẽ đều nghe...