Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật đạt mức kỉ lục 1,46 triệu người!

Đăng ngày

Báo Nhật – Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 10 năm, lên con số kỉ lục 1,46 triệu người vào tháng 10/2018, theo dữ liệu chính từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố. Tính đến ngày 31/10, đã có…