lấy chồng ngoại quốc

Văn Hóa Nhật Bản

Tại sao phụ nữ Nhật lại thích lấy chồng ngoại quốc?

Báo Nhật – Phụ nữ Nhật thực sự mong muốn lấy được chồng người nước ngoài vì chính họ thấy sợ đàn ông...