lợn rừng

Tin Nước Nhật

Tại Nhật Bản, lợn rừng nhiều tới mức là hiểm họa lớn của nhà nông.

Báo Nhật – Tại Sasayama, một thành phố lịch sử với khung cảnh đẹp đẽ nằm ở vùng quê tỉnh Hyogo, cách ga...