Rốt cuộc Nhật Bản sạch sẽ đến mức độ nào?

Đăng ngày

Báo Nhật – Nói Nhật Bản là một trong những quốc gia sạch sẽ nhất thế giới hoàn toàn không phải là nói quá. Rốt cuộc Nhật Bản sạch sẽ đến mức độ nào? Sở dĩ đất nước Nhật Bản có được môi trường, không khí cũng như nề nếp sạch sẽ như vậy phải…