Những đồ dùng ¥100 mà bạn phải có trong túi của mình để đối phó với thiên tai!

Đăng ngày

Báo Nhật – Mặc dù là một trong những đất nước an toàn và yên bình nhất về xã hội, không chiến tranh bạo loạn và tỉ lệ tội phạm luôn ở mức thấp, Nhật Bản lại không may mắn khi là một trong những quốc gia phải chịu các thiên tai và thảm họa…