Xem bói ở Nhật Bản: Bị cấm ở nhiều quốc gia nhưng được xứ Phù Tang đặc biệt xem trọng

Đăng ngày

Báo Nhật – Bói toán tại nhiều quốc gia bị xem là mê tín dị đoan, thậm chí là cấm. Nhưng ở Nhật, đây lại là một ngành nghề hái ra tiền. Bói toán thường được xem là một hình thức mê tín, thậm chí có thể bị cấm tuyên truyền ở một số quốc…