ngồi tù

Cộng đồng mạng

Người già Nhật Bản cố tình phạm tội để được vào tù sống

Báo Nhật – Lương hưu không đủ sống và cảm giác cô đơn đẩy nhiều người cao tuổi ở Nhật Bản vào con...