Phía sau những căn nhà ‘ma’ – cho không chẳng ai ở tại Nhật Bản

Đăng ngày

Báo Nhật – Có một nghịch lý đang tồn tại ở Nhật Bản, khi những căn nhà đem cho không mà cũng không ai thèm nhận. 4 năm trước, Naoko và Takayuki Ida được tặng một căn nhà miễn phí. Đó là một ngôi nhà hai tầng rộng rãi nằm giữa những hàng cây trên…