nhớ nhà khi ở nhật

Tâm Sự

Nhật bản trong tôi là gì?

Báo Nhật – Nhật Bản nghĩa là gì ? Đêm! Ta lại trở về,với ta. Bình lặng và không tô vẽ! Để rồi...