phòng triển lãm hoa tuli-p

Du lịch Nhật Bản

Du lịch ngắm cảnh tuyệt đã với ‘Cung điện hoa tulip’ rực rỡ ở Nhật Bản

Báo Nhật – Tại Nhật Bản, có một phòng triển lãm chỉ dùng để trưng bày hoa tulip. Ở đây, hoa không phải...