suối khoáng nóng

Văn Hóa Nhật Bản

Nghi thức ít người biết về tắm suối nước nóng truyền thống của Nhật Bản

Báo Nhật – Hơn 25.000 suối khoáng nóng tự nhiên chính là nguồn năng lượng quan trọng cho ngành du lịch nghỉ dưỡng...