Vấn nạn trò quấy rối tình dục qua iPhone trên tàu điện tại Nhật Bản

Đăng ngày

Báo Nhật – Quấy rối tình dục nơi công cộng nhờ tính năng AirDrop có trên iPhone đang phổ biến tại những nơi công cộng. Cảnh sát tại Nhật Bản và Anh đã bắt đầu truy quét loại tội phạm này. Trên chuyến tàu điện buổi chiều tối tháng 9/2018 từ Shibuya, Tokyo về Shenzku,…