8 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật kết hợp với thể ない thường xuyên xuất hiện trong các bài thi

Đăng ngày

Báo Nhật – Các mẫu ngữ pháp kết hợp với thể ない – thể ngữ pháp quen thuộc song lại hết sức quan trọng và xuất hiện thường xuyên trong các bài thi tiếng Nhật. 〜と: Hễ ~ thì ~ 眼鏡をかけないとよく見えません。 (めがねを かけないと よくみえません。) Hễ cứ không đeo kính thì tôi không thể nhìn rõ.…