thu hút lao động trẻ

Tin Nước Nhật

Nỗ lực thu hút lao động trẻ châu Á của Nhật Bản

Báo Nhật – Lao động nước ngoài, cả trí thức lẫn phổ thông, được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy nền kinh tế...