thủ tục về thuế ở Nhật

Visa Nhật Bản

Một số hướng dẫn về 年末調整 (điều chỉnh tiền thuế cuối năm) và các thủ tục liên quan

Báo Nhật – Thời điểm cuối năm gần tới cũng là lúc ở công ty chúng ta sẽ nhận được một số giấy...