“Shūkatsu”: Sinh viên Nhật tìm việc như thế nào?

Đăng ngày

Báo Nhật – Shūshoku katsudō (hoạt động tìm kiếm việc làm của các sinh viên Nhật Bản), gọi tắt là shūkatsu, là hoạt động tuyển dụng của các tập đoàn lớn được tổ chức hàng năm dưới sự đồng thuận của chính phủ, các doanh nghiệp và trường đại học. Shūkatsu bắt đầu cho các sinh viên năm ba…