tôn kính ngữ

Học Tiếng Nhật

尊敬語 – Tôn kính ngữ trong tiếng Nhật

Báo Nhật – Ngoài tác phong làm việc vô cùng nghiêm túc và luôn đúng giờ, người Nhật còn nổi tiếng với phong...