10 lễ hội Nhật Bản cho bạn những trải nghiệm văn hóa chân thực nhất của xứ Phù Tang

Đăng ngày

Báo Nhật – Hiếm có đất nước nào lại lưu giữ một nền văn hóa truyền thống lâu đời với những lễ hội đặc trưng như Nhật Bản. Một năm có nhiều dịp lễ và hều hết các dịp lễ đều kéo dài trong nhiều ngày. Dưới đây là những lễ hội đặc sắc nhất…