69 tu nghiệp sinh nước ngoài tử vong tại Nhật trong 3 năm qua

Đăng ngày

Báo Nhật – Gần 70% tu nghiệp sinh nước ngoài chết tại Nhật Bản trong giai đoạn 2015-2017 nằm trong độ tuổi 20. Các nguyên nhân bao gồm là tai nạn, bệnh tật và tự tử. Từ năm 2015 đến 2017, tổng cộng 69 công dân nước ngoài đến Nhật Bản theo chế độ tu…